Grafiska sällskapet
"Från min sida sett..."

Utställning 4-22 februari 2012

Tänk att också en liten hund kan beröras av konst!
Se filmen om MORRIS & Kamelhunden: