Från min sida sett, Luleå Konsthall

Utställning 5 december 2009 – 17 januari 2010.